Usuwanie Zmian Barwnikowych

Energia świetlna emitowana przez urządzenie jest pochłaniana przez melaninę (barwnik skóry) i zamieniana na ciepło, co za tym idzie podnosząc temperaturę komórek barwnikowych powoduje ich zniszczenie.